Спасибо, ваше сообщение принято.

Наши менеджеры обработают его
и свяжутся с Вами максимально быстро.

Корзина пуста

Черкасская медицинская академия

Черкасская медицинская академия
0.00
Рейтинг

Просмотров: 14742

Проголосовало: 0

Отзывов: 0

Ваша оценка:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Черкаська медична академія – заклад нового, європейського зразка, який шанує й зберігає кращі традиції української медичної та фармацевтичної освіти й науки.

Черкаська медична академія є провідним вищим медичним  навчальним закладом України.

Ректор: Губенко Інна Яківна, к.мед.н., доцент, заслужений лікар України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова Спілки жінок Черкащини. Очолює навчальний заклад з 1989 року. Нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відзнакою «Свята Софія», повний кавалер ордена «За заслуги».

Сторінка історії

Заклад розпочав свою роботу у 1930 році як медичний технікум з підготовки акушерок. У 1936 році технікум перейменовано на фельдшерсько-акушерську школу з фельдшерським, акушерським, санітарно-фельдшерським і лаборантським відділенням. З 1978 року Черкаське медичне училище стає базовим, у 1989 році відкрито відділення ортопедичної стоматології, а в 1993 році наказом МОЗ України закладу присвоєно статус коледжу. У 1993 році Черкаський медичний коледж одним з перших в державі розпочав підготовку медичних сестер-бакалаврів, а в 2004 році відкрив бакалаврат з підготовки фармацевтів. З 2015 року поновлено підготовку спецфельдшерів для потреб Збройних сил України та інших силових структур.

Відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 16 грудня 2016 року № 10-52/VII змінено найменування Черкаський медичний коледж на Черкаська медична академія.

За роки свого існування заклад підготував та випустив більше 42 тисяч бакалаврів та молодших медичних спеціалістів. Сьогодні контингент студентів складає понад 2000 осіб.

Сьогодення

Майбутні медики та фармацевти у стінах навчального закладу зростають не лише професійно, але й стають високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної і політичної культури з чіткою громадянською позицією, прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.

Спираючись на досвід минулого та намагаючись передбачити вимоги майбутнього, педагогічний колектив прагне підготувати кваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на сучасному ринку праці і гнучких в умовах кардинальних реформ в охороні здоров’я.

Колектив академії докладає максимум зусиль для підвищення ефективності і результативності навчання, надання йому творчого характеру. Допомогти молодій людині знайти своє місце у сьогоденному складному житті, сформувати свою систему цінностей, адаптуватися до навколишніх змін – ці завдання є основною метою роботи.

Одним з пріоритетних напрямів роботи навчального закладу є соціальний захист студентів. В академії навчаються студенти-сироти, студенти-інваліди та студенти з багатодітних і малозабезпечених сімей, які оточені постійною увагою та мають підтримку з боку педагогічного колективу.

Важливим аспектом діяльності закладу є виховна та спортивно-оздоровча робота. Студенти є переможцями численних конкурсів художньої самодіяльності, виборюють призові місця у спортивних змаганнях серед вищих навчальних закладів України.

У навчальному закладі розвинене і постійно вдосконалюється студентське самоврядування, спрямоване на формування особистості молодої людини, на створення оптимальних умов для якісної підготовки спеціалістів.

Спеціальності

Черкаська медична академія здійснює підготовку медичних та фармацевтичних спеціалістів на підставі ліцензії Серія АЕ №458483, виданої 26.06.2014 р.:

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

Галузь знань

Найменування спеціальності

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство кваліфікація – бакалавр медицини, сестра медична

226 Фармація кваліфікація – бакалавр фармації

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Галузь знань

Найменування спеціальності

Спеціалізація

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Лікувальна справа

кваліфікація - фельдшер

Сестринська справа кваліфікація – сестра медична

Акушерська справа кваліфікація - акушерка

Медико-профілактична справа кваліфікація – фельдшер санітарний

221 Стоматологія

Стоматологія ортопедична кваліфікація – зубний технік

224 Технології медичної діагностики та лікування

Лабораторна діагностика кваліфікація – лаборант медичний

226 Фармація

Фармація кваліфікація - фармацевт

 

В академії працює відділення післядипломної освіти, де вдосконалюють професійну майстерність, підвищують кваліфікацію і здобувають спеціалізацію молодші спеціалісти й бакалаври з медичною та фармацевтичною освітою Черкаської області.

Академія є базовим навчальним закладом для ВМНЗ Черкаського регіону – Уманського медичного коледжу та Ватутінської філії Черкаської медичної академії.

Загальна інформація

Навчальний заклад розміщений в трьох корпусах,  має три актові зали на 500 місць, спортивну залу. Аудиторії, кабінети та лабораторії забезпечені спеціальним медичним та фармацевтичним обладнанням на рівні сучасних вимог. У навчальний процес широко впроваджуються новітні інформаційні технології, функціонує лабораторія «Медичні комп’ютерні системи і технології». Інформаційне забезпечення  здійснює бібліотека, яка включає абонементний відділ, читальні зали та книгосховище.

Досягнення

У навчальному закладі працює високопрофесійний та згуртований колектив - 120 штатних викладачів та 68 викладачів-сумісників, з них: 5 докторів наук, 17 кандидатів наук, 44 спеціалісти вищої категорії, 23 особи мають педагогічні звання – викладач-методист та старший викладач.

Викладачі є авторами значної кількості навчальних програм, посібників, підручників. Протягом останніх років вийшли друком 2 монографії, 10 підручників та навчальних посібників.

Потужний потенціал викладачів активно працює над забезпеченням реформування медсестринської освіти і практики. Відповідно до наказу МОЗ України № 100 від 13.04.2007 р. «Про затвердження Положення про опорні циклові комісії вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України та їх переліку», на базі Черкаського медичного коледжу створена опорна циклова комісія сестринської справи вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України. Викладачі закладу є членами робочих груп при Міністерстві охорони здоров’я України по розробці навчальних планів та програм, а відповідно до наказу МОЗ від 21.12.2012 р. № 1090 - членами мультидисциплінарної робочої групи з розробки протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій.

Протягом останніх років 9 викладачів захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата/доктора медичних, педагогічних та історичних наук. 6 викладачів отримали диплом магістра медсестринства у Інституті медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Великі напрацювання навчальний заклад має з медсестринства в паліативній та хоспісній допомозі, геронтології та геріатрії.

З кінця 90-х років колектив навчального закладу проводить тривалу й планомірну роботу стосовно попередження ВІЛ-інфекції. У вересні 2013 р. відкрито перший і єдиний в Україні Черкаський регіональний навчально-тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу на базі комунального закладу «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Черкаської обласної ради. У центрі проходить навчання як студентів, так і слухачів відділення післядипломної освіти, що дає змогу оперативно доносити інформацію до медичних сестер, фельдшерів, акушерок з найвіддаленіших районів області, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій. Слухачі практично навчаються первинної профілактики, профілактики серед груп ризику, сучасних методів діагностики і лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, заходів інфекційної безпеки.

Тісна і плідна співпраця протягом багатьох років об’єднує академію у рамках навчально-наукових комплексів з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Українською медичною стоматологічною академією (м. Полтава), Національним фармацевтичним університетом (м.Харків), що дає можливість викладачам навчального закладу поглиблювати фахові знання, займатися науково-дослідницькою та пошуковою роботою. Підписані угоди про співпрацю з Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Міжнародна співпраця

Початок міжнародної співпраці навчального закладу пов’язаний з участю в українсько-канадській програмі «Партнерство в охороні здоров’я». Ця програма та обмін інформацією з Громадським коледжем ім. Грента МакЮена з Канади дали поштовх до розвитку ступеневої медсестринської освіти в Україні, до зміни медичної моделі освіти і практики медичних сестер на медсестринську.

Колектив академії здійснював і розвивав міжнародні зв’язки в рамках реалізації наступних програм:

  • Проекту USAID «Здоров’я матері та дитини» на рівні «Освіта»;
  • Українсько-нідерландського проекту MATRA «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад»;
  • Проекту USAID «Разом до здоров’я»;
  • Програми Гарвардського Університету «Навчання підлітками рівних попередженню СНІДу» (TeenAIDs–Peer Corps);
  • Проектів Міжнародної організації праці «Попередження ВІЛ/СНІДу на робочих місцях», «Добровільне і конфіденційне консультування і тестування на ВІЛ».

Ціла низка медичних сестер, викладачів медсестринства зі США, Канади мали зустрічі з педагогічними працівниками і студентами закладу, а також проводили заняття для них. Викладачі мали можливість ознайомитись з організацією медичної й медсестринської освіти і практики в США, Канаді, Китаї, Нідерландах, Італії.

Новини

22-23 вересня 2016 року у навчальному закладі відбулася Всеукраїнська студентська конференція «Україна понад усе». Співорганізаторами конференції виступили Міністерство охорони здоров’я України, Державна установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» та Черкаський медичний коледж.

До Черкас з’їхалися студенти та викладачі з 55 вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів з усіх регіонів України.

У рамках конференції проведене пленарне засідання, де студенти ділилися досвідом волонтерської діяльності, представляли результати науково-дослідницької та пошукової роботи, розкривали героїчні сторінки минулого та сучасного своїх регіонів; студенти академії показали флеш-моб «Україна – це ми», продемонстрували надання екстреної медичної допомоги в надзвичайній ситуації за участю співробітників КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Черкаської обласної ради; На Тарасовій горі, біля пам’ятника Т.Г.Шевченку студенти представили літературно-музичну композицію з декламуванням віршів Шевченка різними мовами та власних поезій про Великого Кобзаря.