Спасибо, ваше сообщение принято.

Наши менеджеры обработают его
и свяжутся с Вами максимально быстро.

Корзина пуста

Болезни

Агнозия

Описание болезни

Агнозия - это нарушение различных видов восприятия, возникающее при поражении коры головного мозга и ближайших подкорковых структур.

Агнозия  связана с поражением вторичных (проекционно-ассоциационных) отделов коры головного мозга, входящих в состав коркового уровня анализаторных систем.

Поражение первичных (проекционных) отделов коры вызывает лишь элементарные расстройства чувствительности (нарушение сенсорных зрительных функций, болевой и тактильной чувствительности, снижение слуха). При поражении вторичных отделов коры больших полушарий элементарная чувствительность  у человека сохраняется, однако он утрачивает способность  к анализу и синтезу поступающей информации, что приводит к нарушению различных видов восприятия.

Различают несколько основных видов агнозии:

  • зрительные;
  • тактильные;
  • слуховые.

Зрительные агнозии возникают при поражении вторичных отделов затылочной коры. Они проявляются в том, что человек  - при достаточной сохранности остроты зрения - не может узнать предметы и их изображения (предметная агнозия), различить пространственные признаки объектов, основные пространственные координаты (пространственная агнозия); у него нарушается процесс опознания лиц при сохранности восприятия предметов и их изображений (агнозия на лица, или прозопагнозия) , нарушается способность классифицировать цвета при сохранности цветового зрения (цветовая агнозия), утрачивается способность различать буквы (буквенная агнозия), резко сокращается объем одновременно воспринимаемых объектов (симультанная агнозия) .

Характер  зрительных агнозий определяется стороной поражения и локализацией очага в пределах вторичных корковых полей затылочных отделов больших полушарий и прилегающих к ним теменных и височных областей.

Тактильные агнозии возникают при поражении вторичных корковых полей теменной доли левого или правого полушария и проявляются в виде расстройства опознания предметов на ощупь (астереоагнозия) или в нарушении узнавания частей собственного тела, нарушении схемы тела (соматоагнозия) .

Слуховые агнозии возникают при поражении вторичных корковых полей височной доли. При поражении височной коры левого полушария слуховая или слухоречевая агнозия проявляется в виде нарушения фонематического слуха, т.е. нарушения способности  различать звуки речи, что приводит к расстройству речи; при поражении височной коры правого полушария (у правшей) возникает собственно слуховая агнозия  - невозможность узнавания знакомых немузыкальных звуков и шумов (например, лая собак, скрипа шагов, шума дождя и т. п.) или амузия  - невозможность узнавания


Агнозия в МКБ классификации:


Онлайн консультация врача
Специализация: Нейрохирург
Ірина:23.11.2015
добрий день. Я пройшла компютерну томографі. Кабінет комп'ютерної томографії На серії нативних КТ сканів поперекового відділу хребта візуалізуються: Вертикальна вісь хребта зміщена ліворуч з вершиною на рівні L3, кут відхилення складає 5 градусів. Фізіологічний лордоз збережений. Форма та розміри хребців не змінені. Замикаючі пластинки склерозовані, рівні. Субхондральні відділи L5-S1 підвищеної оптичної щільності. Висота міжхребцевих дисків на проміжку L4-S1 нерівномірно знижена. На рівні хребцево-рухового сегменту L4-L5 спостерігається правобічна форамінальна кила до 5 мм, яка стенозує правий міжхребцевий отвір. На рівні хребцево-рухового сегменту L5-S1 наявна нерівномірна за рахунок акценту праворуч циркулярна протрузія до 5 мм, на фоні якої наявна правобічна парамедіанна кила яка поширюючись дорзально до 8 мм та краніально до 5 мм - помірно компремує передні відділи дурального мішка та звужує сагітальний розмір спинномозкового каналу до 11 мм, правий міжхребцевий отвір частково стенозований. Суглобові щілини дуговідросткових суглобів дещо нерівномірно звужені, суглобові поверхні склерозовані. По передньо-латеральних поверхнях тіл хребців містяться остеофіти. Крижово-клубові з'єднаня без патології. Висновок: КТ картина правобічної форамінальної кили L4-L5, ускладненої стенозом правого міжхребцевого отвору. Правобічна парамедіанна кила L5-S1 ускладнена відносним стенозом спинномозкового каналу. Нерівномірна циркулярна протрузія L5-S1. Лівобічна сколіотична постава. Спондилоартроз, остеохондроз поперекового відділу хребта з гостро запальними проявами на рівні L5-S1. перебувала на стаціонарному лікуванні, капали Інфулган, уоли - Толперил-здоровя, Нейромак, пила таблетки Тізалуд, Габанти 300, Артифлекс ультра. Таблетки приймаю далі. Больві синдроми не пропали, далі болить в попереку, і віддає в праву ногу (болить). Важко сидіти.Порадьте будь ласка можливі методи лікування.

К каким врачам обращаться, если возникает Агнозия:

Имя: *
Е-mail: *
Отзыв: *
Код защиты: * Сменить код
* - поля, обязательные для заполнения